Pokud chcete získat oficiální oprávnění k podnikání v lektorování sportovních aktivit, zde jsou vypsány vaše zákonné povinnosti:

- Pokud se chcete v České republice živit (přivydělávat) sportem, vyučovat sport, lektorovat apod., je nutné (ze zákona povinné) získat živnostenský list s tzv. VÁZANOU ŽIVNOSTÍ s názvem Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti sportu abyste mohla takovýto živnostenský list získat musíte splňovat následující:a) mít vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport, nebob) mít vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport, neboc) mít osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována (jedná se o akreditované kurzy MŠMT v rozsahu 140-150 hodin).

Lektor Cvičení s dětmi v šátku či nosítku dle Anny Kohutové ® obdrží a získá:

  • Certifikát opravňující k samostatnému vedené lekcí s neomezenou platností
  • Možnost využívání ochranné známky Cvičení s dětmi v šátku či nosítku dle Anny Kohutové®
  • Školící materiál, skripta, CD s popisy jednotlivých cviků a choreografií tance
  • Praktická znalost úvazů dětí do šátku
  • Znalost diagnostiky břišní diastázy s následným opatřením dle metodiky porodní asistentky Anny Kohutové
  • Znalost aktivace pánevního dna a hlubokého stabilizačního systému
  • Marketingový balíček
  • Propagace lektora na oficiální mapě lektorek Cvičení s dětmi v šátku či nosítku dle Anny Kohutové® http://www.cvicenisdetmivsatku.cz/lektorky
  • Možnost zapojení do pracovní interní skupiny na sociální síti Facebook
  • Možnost přihlášení se na pokračovací kurzy 

ŠKOLENÍ VÁS OPRAVŇUJE K: 1. samostatnému vedení poporodního cvičení, 2. vedení lekcí pánevního dna a hlubokého stabilizačního systému, 3. lekcí vázání dětí do šátku, 4. lekcí diagnostiky a následné nápravy břišní diastázy 

 

 

 


 

 

27-28.4. 2019 - BRNO

Místo konání studio LeVITAs, Minoritská 10, Brno

Kapacita: 12 osob

Registrace přes registrační formulář

Cena 7000,-

29-30.11 - BRNO

Místo konání studio LeVITAs, Minoritská 10, Brno

Kapacita: 12 osob

Registrace přes registrační formulář

Cena 7000,-

 

cvičení cvičení cvičení cvičení cvičení cvičení

Brno

Termín školení: 27.4. - 29.4.2019
Místo konání: Studio Levitas, Minoritská 10, Brno

Termín školení: 29.11. - 30.11.2019
Místo konání: Studio Levitas, Minoritská 10, Brno

Přihlášení ke kurzu lektorského školení

IMG 8639IMG 8641IMG 8643IMG 8642IMG 8637IMG 8634

Máte zájem dozvědět se víc?

Mama centrum Havířov - Podpora těhotným ženám rodičům a dětem

Copyright © 2014 | Created by Tripon Media s.r.o. | www.tripon.cz